2019-es jegyárak + horgászrend

cf2019

 

Napijegyek

Felnőtt Napi Jegy:

 • Ár: 3500 Ft
 • Elvihet: 2 db nemeshalat és 3 kg egyéb halat
 • Horgászni: 2 db bottal és azon 2-2 horoggal lehet

Gyermek Napi Jegy:

 • Ár: 1500 Ft
 • Elvihet: 1 db nemeshalat és 3 kg egyéb halat
 • Horgászni: 1 db bottal és azon 1 horoggal lehet

Éves Engedélyek

Egyesületi tagdíj:

 • 2000 Ft / Felnőtt
 • 1000 Ft / Női, Nyugdíjas, Ifi
 • 500 Ft / Gyermek
 • Éves engedély váltás feltétele az érvényes tagság megléte.

Felnőtt éves engedély:

 • Ár: 18000 Ft
 • Elvihet összesen: 24 db nemeshalat, naponta maximum 2 db-ot és 3 kg egyéb halat
 • Horgászni: 2 db bottal és azon 2-2 horoggal lehet

Ifi/Női/Nyugdíjas engedély:

 • Ár: 12000 Ft
 • Elvihet összesen: 14 db nemeshalat, naponta maximum 1 db-ot és 3 kg egyéb halat
 • Horgászni: 1 db bottal és azon 1 horoggal lehet

Gyermek éves engedély (14 éves korig):

 • Ár: 5000 Ft
 • Elvihet összesen: 14 db nemeshalat, naponta maximum 1 db-ot és 3 kg egyéb halat
 • Horgászni: 1 db bottal és azon 1 horoggal lehet

Kiegészítő jegyek, szabályok

Éjszakai Betétlap:

 • Ár: 5000 Ft (Csak érvényes éves engedély mellé váltható)
 • Érvényes 05.01. – 09.30. között minden héten péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszakára
 • Az éjszaka fogott nemeshal kifogása beleszámít az éves darabszámba, tehát plusz darabszámot nem biztosít a kiegészítő jegy

Sporthorgász Napijegy:

 • Ár: 2000Ft
 • Horgászni: 2 db bottal és azon 2-2 horoggal lehet
 • Halat nem vihet el

Újraváltási lehetőség:

 • Amennyiben egy horgász elérte és hazavitte az engedélye által biztosított nemeshal darabszámot lehetősége van újraváltásra az előző engedélye leadása mellett.

Méretkorlátozás:

 • A Csónakázó Tavon fajlagos tilalom nincs, az Országos Horgászrendben érvényes  méretkorlátozások vannak érvényben az alábbi kiegészítéssel: 5 kg-nál nagyobb kifogott hal közül csak a harcsa és a busa elvihető. Az 5 kg feletti ponty, amur kifogásáról minden esetben értesíteni kell a halőrt, vagy az egyesület elnökségét és a halat vissza kell dobni a tóba.

A horgászatot kizárólag érvényes napijegy, illetve éves horgászjegy megléte esetén lehet megkezdeni. Napijegyet az egyesület székhelyén (5091 Tószeg Attila út 106-HorgászCentrum Horgászbolt) lehet váltani.

Horgászni az alábbi időpontokban lehet:

Január 1.- Február 1.-ig 7.00-16.30 között
Február 2.-Március 31.-ig 7.00-18.00 között
Április 1.-Május 31.-ig 6.00-20.00 között
Június 1.-Augusztus 31.-ig 5.00-21.00 között
Szeptember 1.-Október 31.-ig 7-17.30 között
November 1.-December 31.-ig 7-16.30 között

A tó területén a pergető horgászat TILOS!

A méreten aluli, illetve a megtartani nem kívánt halat, a kifogást követően haladéktalanul, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

Vízterület kód: 16-322-1-1

HORGÁSZREND

Hatályos: 2017. március 1-től

A Tószegi Tiszavirág Horgászegyesület Taggyűlése 1 /2016. (II. 13.) számú határozata szerint a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Tv. és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet alapján a Tószegi Tiszavirág Horgászegyesület kezelésében lévő Csónakázó tóra az alábbi helyi szabályozást rendeli el

1.       A Csónakázó tavon horgászni az jogosult, aki állami horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkezik, ezen kívül a Csónakázó tóra kiváltott területi jegye, érvényes napi jegye van. Továbbá az Elnökség által kiállított tiszteletjeggyel rendelkezik.

2.       A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyazonosító okmányát, állami horgászjegyét, fogási naplóját és területi jegyét vagy érvényes napi jegyét. A felsorolt okmányokat az ellenőrzésre jogosult személy (halászati őr, társadalmi halőr és hatósági jogkörben eljáró személy) felszólítására köteles átadni, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a horgászott zsákmány megvizsgálását.

3.       A napi  jegyes horgász a részére kiadott területi jegy hátoldalán köteles az általa fogott zsákmányt bejegyezni és a horgászat befejezésekor a területi jegy fogási napló rész kitöltésével a jogosultnak leadni.

4.       A fogási napló pontos vezetése alapvető követelmény minden horgász számára.

A fogási naplóba beírt téves bejegyzést kizárólag csak úgy lehet korrigálni, hogy át kell húzni egy vonallal úgy, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A helyes szöveget vagy számot úgy kell melléírni, hogy mindkettő tisztán kivehető legyen.  A korábbi bejegyzés átírása tilos! A fogási naplóban történő javítást a szolgálatos halőrnek be kell jelenteni, aki ezt szignálja.

5.       A helyi horgászrend szerinti méretkorlátozás a következő:

A Csónakázó Tavon fajlagos tilalom nincs, az Országos Horgászrendben érvényes  méretkorlátozások vannak érvényben az alábbi kiegészítéssel: 5 kg-nál nagyobb kifogott hal közül csak a harcsa és a busa elvihető. Az 5 kg feletti ponty,amur kifogásáról minden esetben értesíteni kell a halőrt, vagy az egyesület elnökségét és a halat vissza kell dobni a tóba.

6.       Horgászni az alábbi időpontokban lehet:

Január 1.- Február 1.-ig 7.00-16.30 között
Február 2.-Március 31.-ig 7.00-18.00 között
Április 1.-Május 31.-ig 6.00-20.00 között
Június 1.-Augusztus 31.-ig 5.00-21.00 között
Szeptember 1.-Október 31.-ig 7-17.30 között
November 1.-December 31.-ig 7-16.30 között

7.       Érvényes területi engedély mellé lehetőség van Éjszakai Betétlap megváltására, mely érvényes 05.01. – 09.30. között minden héten péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszakára. Az éjszaka fogott nemeshal kifogása beleszámít az éves darabszámba, tehát plusz darabszámot nem biztosít a kiegészítő jegy. Éjszakai horgászat alkalmával, napnyugtától virradatig a horgász köteles horgászhelyét folyamatosan és jól láthatóan megvilágítani. Amennyiben a megvilágítás bármely okból megszűnik, úgy a horgászat tovább nem folytatható!

8.       Engedélytípusok: Felnőtt éves engedéllyel a horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 2-2 horoggal) horgászhat, összesen 24 db, naponta maximum 2db nemes halat és 3kg egyéb halat vihet haza. Ifi/Női/Nyugdíjas engedéllyel a horgász egyidőben kizárólag egy horgászbottal (azon 1 horoggal) horgászhat, összesen 12 db, naponta maximum 1db nemes halat és 3kg egyéb halat vihet haza. Gyermek, éves (14 éves korig) engedéllyel a horgász egyidőben kizárólag egy horgászbottal (azon 1 horoggal) horgászhat, összesen 12 db, naponta maximum 1db nemes halat és 3kg egyéb halat vihet haza. Amennyiben egy horgász elérte és hazavitte az engedélye által biztosított nemeshal darabszámot lehetősége van újraváltásra az előző engedélye leadása mellett. Napijegy típusok: A napi jegyes horgászokra is a helyi horgászrend előírásai vonatkoznak Felnőtt napi jeggyel a horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 2-2 horoggal) horgászhat, maximum 2db nemes halat és 3kg egyéb halat vihet haza. Gyermek napi jeggyel a horgász egyidőben kizárólag egy horgászbottal (azon 1 horoggal) horgászhat, maximum 1db nemes halat és 3kg egyéb halat vihet haza. Kedvezményes un. sporthorgász napijegyet kiváltókra vonatkozó eltérő (speciális) szabályok: a horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 2-2 horoggal) horgászhat, halat nem vihetnek el.

9. Az 1 nm-es négyzetháló (csalihal fogó háló) használat tilos!

10. A kifogott halat haltartó szákban vízben kell tartani. Azt a halat, amit a horgász nem kíván megtartani, azonnal és kíméletesen a vízbe vissza kell engedni, azt másik horgásznak átadni tilos. A vissza nem engedett méretkorlátozás alá eső halat, később kifogott másik hallal kicserélni ugyancsak tilos. A horgász horgászat közben köteles haltartó szákot, és merítő szákot magánál tartani. Más horgásszal közös haltartó szákot használni tilos! Továbbá tilos a halat drótszákban, vödörben és egyéb alkalmi tárolóban tartani.

11. Rablóhalra történő horgászat során, ha valaki elérte a napi engedélyezett darabszámot, annak a továbbiakban rablóhal kifogására való készséggel horgászni tilos. A tó területén a pergető horgászat TILOS!

12. Az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására, a hangos zenélés, a trágár szavak kiabálása és egyéb indokolatlan zaj okozása.

13. Fürödni hatóságilag szigorúan tilos és életveszélyes.

14. A tó partjain tüzet rakni csak a kialakított tűzrakó helyeken szabad.

15. Tilos a vizet és környezetét szennyezni. A horgászat befejezése után a horgászállást és környékét – beleértve az elérhető vízfelületet is – köteles a horgász megtisztítani az általa, vagy előzőleg más által otthagyott hulladékoktól. Amennyiben a kihelyezett hulladéktároló megtelt, vagy nem áll rendelkezésre, úgy a horgász köteles az általa létrehozott, vagy keletkezett hulladékot (pl. sörös doboz, műanyagflakon, stb.) a helyszínről elvinni, és az általános erre vonatkozó szabályok szerint kezelni.

16. A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért és anyagi felelősséggel tartozik a gondatlan károkozásért.          

17.   A Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület, mint jogi személy az általa kezelt területen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

18. Az állami és az egyesületi horgászrend megsértése szabálysértési eljárást, fegyelmi büntetést, ill. az egyesületből való kizárás.

Mindenkinek kellemes időtöltést, jó pihenést és szerencsés horgászatot kíván!  

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>